ועד בית (נציגות הבית המשותף) – מהו, האם צריך ואיך זה נעשה?

אם בעלי בעלי דירה או נכס בבניין מגורים או בניין משרדים ומסחר, ככל הנראה יש לכם ועד בית שדואג לכל הנושאים הקשורים לתחזוקה ולניהול השוטף. ועד הבית הוא הכרחי במיוחד על מנת לשמור על ערך הדירות והנכסים ברמה גבוהה.

הנה כל המידע בנושא.

מהו ועד בית?

ועד בית או נגיגות הבית המשותף, הוא ועד המונה עד 5 חברים מתוך הבית המשותף (הבניין) ואחראי על הניהול התקין והשוטף של של הבניין ושל הרכוש המשותף בו. הוועד הוא למעשה הנציג של הדיירים בבית המשותף ואחראי לפעול מטעמם של הדיירים ובשמם.

ועד הבית אחראי להתקשר בעסקאות, לנהל משא ומתן בקשר לבניין ולהיות צד בהליך מול גורם חיצוני לרבות הליכים בעניינים משפטיים ופיננסיים.

מדוע חשוב ועד בית?

בחירת ועד בית הוא חובה לפי חוק, אבל לא רק, אלא שהוא חשוב מאוד עבור בעלי הדירות והנכסים בבניין והוא למעשה עשוי להשפיע על השווי והערך הכספי של אותם נכסים. כך שאם הבית המשותף מתוחזק בצורה מקצועית, איכותית ונכונה, ערך הדירות והנכסים בו יהיו גבוהים יותר – וכך גם להפך.

הבניין בו נמצא הנכס הוא הרושם הראשוני שנוצר לקונה ולרוכש הפוטנציאלי של אותו נכס. לכן, לועד הבית יש גם השפעה על הסיכויים לסגירת עסקה עם אותו רוכש פוטנציאלי בצורה זו.

מהם תפקידי ועד הבית?

ועד הבית (נציגות הבית המשותף) אחראי על כל אלה:

  • גביית דמי ועד בית מהדיירים.
  • ניהול העניינים הכספיים של הבניין וגם עריכת דוחות פיננסיים.
  • ניהול חשבון בנק ייעודי.
  • ניהול ותחזוקה שוטפת של הבית המשותף והרכוש המשותף, לרבות על ידי שירותי ניקיון, גינון, אחזקת מעליות, אחזקת מערכות חשמל ומים ועוד.
  • התקשרות עם נותני שירות חיצוניים, לרבות אותם המספקים שירותי ניקיון, אחזקה, גינון, תחזוקת מעליות, חברת ניהול ואחזקה ועוד.
  • ייצוג הדיירים בפני הליכים שונים מול הרשויות והתאגידים.

איך נבחר ועד הבית?

בפעם הראשונה עם רישום הבניין בפנקס הבתים המשותפים, נבחרת נציגות זמנית לטיפול בענייני הבניין ולאחר מכן נערכת אסיפה כללית שבהם לתקנון.

בחירת ועד בית נעשית על ידי החלטה באסיפה הכללית של בעלי הדירות והנכסים בבית המשותף. משך הכהונה שלה מדי אסיפות וניתן להאריך אותה באותן אסיפות.

ועד בית חיצוני

במידה ולא נתקבלה החלטה על בחירת ועד בית, המפקח על המקרקעין רשאי להחליט על מינוי ועד בית חיצוני שינהל את העניינים במקום הדיירים. כמו כן, הוא יכול להורות על תשלום שכר לאותו אדם או גוף.

חברת ניהול או אחזקה

בבניינים שונים, ועד הבית בפועל אינו עוסק במישרין בניהול ואחזקה השוטפת של הבניין והרכוש המשותף, אלא על ידי חברת ניהול מבנים או אחזקת מבנים. הניהול עדיין נשאר אצלו בעקיפין, ועליו לוודא שאותה חברה מנהלת את הבניין בצורה מקצועית ואיכותית.

חברת ניהול או אחזקה היא לא ועד בית חיצוני – אלא שהיא פשוט מבצעת את המטלות המוטלות על ועד הבית בעצמה. אולם, היא אחראית, בין היתר, על רוב תפקידי הועד ובין היתר גביית מסי ועד בית, תשלום לספקים וביצוע העבודות השוטפות.