מס רכישה – מהו וכיצד הוא משפיע על עסקת רכישת הנכס שלכם?

אם אתם מתכננים לרכוש דירת מגורים או נכס מסויים בין אם הוא נועד לצורך מגורים או שימוש אחר ואפילו אם מדובר על השקעה, ייתכן שתצטרכו לשלם מס רכישה. הוא אחד המסים שמוטלים על ביצוע עסקה עוד לפני השימוש בנכס.

זה מה שצריך לדעת בנושא.

מהו מס רכישה?

מס רכישה הוא מס המוטל על רוכש זכות מקרקעין בעת ביצוע העסקה, כאשר הרוכש קונה את הזכות והמוכר מוכר את הזכות. המס משולם למדינה עבור רכישת דירה או נכס מקרקעין.

מס הרכישה מוטל בשיעורים שונים בהתאם לסוג הנכס ולסוג הרוכש. שיעורי המס מחושבים לפי שווי העסקה בפועל, לפי חלקיות האחזקה בנכס ובהתאם לעדכונים מעת לעת על ידי המדינה.

מטרת מס רכישה היא להקטין את הכדאיות רכישת הנכס או הדירה, ובכך להשפיע על הביקוש לדירות. בדומה למיסים אחרים בחוק כמו מס קנייה, מס בלו וכדומה.

מס רכישה על דירת מגורים

מס רכישה נמוך יותר עבור מי שרוכש דירת מגורים יחידה (או משפרי דיור) לעומת משקיעי נדל"ן שרוכשים יותר מדירה אחת. דירת מגורים יחידה היא דירה שנרכשת כשהיא הראשונה של הרוכש. אבל, דירה יחידה תיחשב גם אם יש לו גם דירה נוספת בבעלות עד 33.3% או אם קיבל בירושה והיא בבעלות עד 50% או דירה שהושכרה בשכירות מוגנת לפני 1997.

שיעור המס על דירה יחידה:

  • 0% מס רכישה על החלק שעד 1,744,505 ₪.
  • 3.5% מס רכישה על החלק שמעל ועד 2,069,205 ₪.
  • 5% מס רכישה על החלק שמעל ועד 5,338,290 ₪.
  • 8% מס רכישה על החלק שמעל ועד 17,794,305 ₪.
  • 10% מס רכישה על החלק שמעל.

שיעור המס על דירה נוספת:

  • 8% מס רכישה על החלק שעד 5,340,425 ₪.
  • 10% מס רכישה על החלק שמעל.

מס רכישה על בניין או קרקע

כל מקרקעין שאינו דירת מגורים, לרבות משרד, חנות, עסק וכד' – נחשב בניין לעניין המס. קרקע הוא כל שטח אדמה שהוא לא בנוי.

שיעור המס על בניין או על קרקע:

  • 6% מס רכישה על כל סכום.

עם זאת, אם יש היתר לבנייה של דירה אחת למגורים, ניתן לשלם מס בגובה 5%.

מס רכישה על משק חקלאי

משק חקלאי הוא נכס מקרקעין שנועד לשימוש חקלאות. המס מחושב לפי השטח הכללי של המשק החקלאי, כאשר על החלק שעוד לשמש למגורים מוטל מס כמו על דירת מגורים והחלק הנותר מוטל על מס על משק חקלאי.

שיעור המס על משק חקלאי:

  • 0.5% מס רכישה על החלק שעד 440,245 ₪.
  • 5% מס רכישה על החלק שמעל.